Okná ako exteriérový prvok sú neoddeliteľnou súčastou fasády akejkoľvek budovy. V interiéri zas vytvárajú atmosféru, pocit vzdušnosti
a pohodlia. V súčasnosti musia okná spĺňať čoraz vyššie nároky. Kombinujú tepelnú izoláciu, ochranu pred hlukom a zabezpečujú obydlie proti vlámaniu.

Tepelnoizolačná vlastnosť skla je charakterizovaná konštantou
k [W/m2K].


Čím nižšia je jeho hodnota, tým je menšia tepelná strata. Jednoduché zasklenie
má k=5,8 W/m2K, štandardné typy skiel dosahujú 3 W/m2K.


Pri k = 1,1 sa náklady
na vykurovanie znižujú cca. o 65% !


U nás si môžete vybrať z plastových okien s konštantami k=1,1; 1,3; 2,9.
 
Firma TRIPIT dodáva a zabezpečuje montáž plastových okien z profilov
Thyssen Polymer
DELUXE
Internova
Plasted

 
              
Informujte sa o výhodách jednotlivých profilov a vyžiadajte si od našich pracovníkov cenovú kalkuláciu !  
     
Pre kalkuláciu ceny okna je potrebné uviesť nasledovné:
 • rozmery (šírkaxvýška), typ profilu
 • pri novostavbe je potrebné od rozmerov stavebného otvoru odrátať na šírku 20 mm, na výšku 50 mm
  z technologických dôvodov kvôli utesneniu polyuretanovou penou
 • otváravosť (pevné zasklenie, sklopné, otváravé, otváravo-sklopné, odsuvné)
 • typ skla (číre, ornament, podľa koeficientu prestupu tepla)
 • farba profilu – exteriér, interiér
 • ideálne je zaslanie projektovej dokumentácie,
  či osobný pohovor – odporúčame skontaktovať sa
  s naším praconíkom, ktorý Vám Vaše okná príde zamerať a následne Vám vyhotoví cenovú ponuku
 späť
ošetrovanie plastových okien
parapety
žalúzie
kontakt na nás
index
©2002 Tripit s.r.o.