Trojkomorový systém Internova

Okná z profilov INTERNOVA dokážu uspokojit požiadavky zákazníkov ktorí hľadajú jednoduché okenné konštrukcií (rozmery podla želania v rámci technických možností, atypické tvary, šikminy, oblúky, spôsoby otvárania podla typu použitého kovania).

Avšak pre náročnejších zákazníkov tu sú s náročné kombinácie (posuvné, posuvno-výklopné, zhrnovacie dvere) i konštrukcie zložené z viacerých okenných jednotiek.

Tieto je možné spájať v ľubovoľnom uhle i so špeciálnymi spojovacími prvkami pre uhly 180°, 90°, 135°.
Systém INTERNOVA® je možné z hľadiska konštrukčnej tvorby porovnať s ktorýmkoľvek dovážaným profilovým systémom, čo napokon potvrdzujú technické parametre i vykonané skúšky:

  • odolnosť voči zatekavosti i pri pretlaku 700 Pa
  • koeficient prestupu tepla už vystužených profilov k=1,6 W.m-2.K-1
  • pri použití špeciálnych zvukovoizolačných skiel možnosť zvýšenia výsledného efektu zvukovoizolačných vlastností použitím tretieho dorazového tesnenia na RW> 40 dB
  • škárová prievzdušnosť (a-koeficient priepustnosti škár, t.j. objem infiltrovaného vzduchu pri tlakovom rozdiele 10 Pa škárou dĺžky 1 m za 1 hodinu, a = 0,1 m3.m-1.h-1)

  Konštrukčná charakteristika systému INTERNOVA
1 Stredové tesnenie vytláčané súčasne s profilom krídla. Systémy so stredovým tesnením sú z hľadiska konštrukcie dokonalejšie ako systémy bez stredového tesnenia.
2 Celoobvodové dorazové tesnenie z EPDM. Umiestnené je i so stredovým tesnením v krídle, čím je podstatne znížené riziko ich poškodenia pri čistení okien.
3 Zasklievacie tesnenie z koextrudovaného EPDM.
4 Zasklievacia lišta so súčasne vytláčaným dvojitým tesnením zlepšuje aj celkový vzhľad okna. Optimálna výška zasklievacej drážky spolu s výškou zasklievacej lišty znižuje prestup tepla cez tepelný most (hliníkový rámik) izolačných skiel.
5 Široký rozsah zasklenia 4-36 mm umožňuje zasklievanie i neštandardných hrúbok izolačných skiel, napr. pri špeciálnych zvukovo, resp. tepelnoizolačných požiadavkách.
6 Veľké vystužovacie komory. Umožňujú použiť výstuže s menšou hrúbkou na dosiahnutie požadovaných statických pevností.
7 Trojkomorový systém. V porovnaní s inými systémami ponúka INTERNOVA® výhradne trojkomorový systém s optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami.
8 Eurodrážka umožňuje použitie celoobvodového kovania šírky 16 mm všetkých popredných európskych výrobcovkovaní plastových okien.
9 Celoobvodové tesnenie, alternatívne používané ako:
a) zasklievacie tesnenie na báze EPDM pri zasklení napevno,
b) dorazové tesnenie na báze silikónu pre vchodové dvere,
c) nadštandardná možnosť aplikácie pre špeciálne požiadavky
10 Funkčné prvky pre spojovacie a rozširovacie profily, parapetnú dosku, kotvenie.

   

Profily Internova sa vyrábajú v bielej farbe. Možná je i úprava dekoračnou fóliou, lamináciou z exteriérovej alebo aj interiérovej strany v 13 farebných odtienoch.

 späť
parapety
žalúzie
kontakt na nás
index

©2002 Tripit s.r.o.