OŠETROVANIE, ČISTENIE, STAROSTLIVOSŤ - na to sa čas vždy musí nájsť!

Množstvo výhod, ktoré plastové okná v porovnaní s oknami z iných materiálov ponúkajú, sú presvedčivé. Samozrejme je našim záujmom, aby Ste si tieto prednosti čo najdlhšie zachovali. Preto Vám pri zástavbe a ošetrovaní Vašich plastových okien odporúčame pridŕžať sa nasledovných zásad:
 
 

Odporúča sa zamurované plastové okná ihneď podmurovať, nakoľko sa nepodmurované okná môžu pri zaťažení poškodiť.

Povrch plastových okien z profilov Thyssen je plne odolný voči vápnu a cementu. Napriek tomu sa vyvarujte škvŕn od malty a vápna na častiach kovania a sklených tabulách, pretože nemusia dosadať a povrch týchto materiálov sa môže poškriabať. Taktiež môžu zapríčiniť blokovanie kovaní. Môžu potom nastať poruchy tesnenia, ak sa zvyšky malty okamžite a poriadne neodstránia.

Ak sa kovania zalepia, alebo sa ťažko otvárajú, dá sa to rýchlo a jednoducho odstrániť kvapkou oleja alebo zodpovedajúcej mastnoty. Samozrejme to môžete spraviť úplne ľahko aj sami. Mažte preto kovania minimálne raz do roka, tým sa zaručí ich stálý ľahký chod.

Pretože okná z profilov Thyssen sú povrchovo upravované a teda aj priebežne farbené, dajú sa ľahko čistiť a ošetrovať. Nepožívajte ale na čistenie čistiace prášky, mohli by ste tým poškodiť povrchovú úpravu okna. Použite na čistenie tekuté čistiace prostriedky alebo obyčajné saponáty požívané v domácnostiach. Bežné ušpinenia (prach, dážď,...) sa dajú nimi ľahko odstániť.

Odporúča sa zamurované plastové okná ihneď podmurovať, nakoľko sa nepodmurované okná môžu pri zaťažení poškodiť.

Povrch plastových okien z profilov Thyssen je plne odolný voči vápnu a cementu. Napriek tomu sa vyvarujte škvŕn od malty a vápna na častiach kovania a sklených tabulách, pretože nemusia dosadať a povrch týchto materiálov sa môže poškriabať. Taktiež môžu zapríčiniť blokovanie kovaní. Môžu potom nastať poruchy tesnenia, ak sa zvyšky malty okamžite a poriadne neodstránia.

Vyhýbajte sa požívaniu nitrocelulózových riedidiel, benzínu a pod.!


V určitých časových intervaloch je odporúčana kontrola odvodňovacích otvorov v ráme okna. Absolútne bezchybný odtok zostane zaručený len vtedy, ak tieto otvory nie sú upchaté.

       
 
 
   
 
Nečistoty z plastových okien dajú ľahko odstrániť nasledovnými prostriedkami.
Pri použití čistiacich a leštiacich prostriedkov (ktoré vždy odskúšajte na malom kúsku!) čistite nebielenými handričkami z buničiny; nikdy sa nesmú používať čistiace handry zo syntetických vlákien. Škvrny , ktoré zostali po čistení sa musia odstrániť jemným brúsením a následným leštením (možné len v prípade bieleho profilu!).

 
 
vhodné - nie - áno
 
  nečistota odstrániť polotvrdou špachtľou
a nasucho vydrhnúť
utrieť suchou handrou umyť vodou umývať tekutými čistaicimi
a leštiacimi prostriedkami
chemický čistiaci alebo leštiaci prostriedok (vopred odskúšaný)
  hliníkové šmuhy
bitumen
ceruzka
disperzná farba
popisovač
organická mastnota
anorganická mastnota
gips
guma
vykurovací olej
moridlo
impregnátor
vápenná malta
git
lepidlo
ľanový olej
guličkové pero
nitrocelulózový lak
pastelka
olejový lak
hrdza
sadza
čpavok
krieda
vosk (sviečky, ... )
voskovka
vodný kameň
cementová malta
 
   
 
V prípade akýchkoľvek nejasností sa s dôverou na nás obráťte.
 
 späť
parapety
okná
žalúzie
index

©2002 Tripit s.r.o.